Юридическая информация

АКТ РК

Вывод аудитора

Отчетность

Особливка

Перечень афилированных особ

Сообщение о проведении общих собраний

Положение о наблюдательном совете

Положение о ревизионной комиссии

Протокол сборов

Свидетельство о государственной регистрации выпуска акций

Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

Статут ПАТ "Кіровоград-Авто"

Перелік афілійованих осіб

Акт Ревізійної комісії за 2010 рік

Висновок аудитора за 2010 рік

Особлива інформація

Річна фінансова звітність за 2010 рік

Протокол загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів