Юридическая информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації - зміна типу Товариства

Протокол про підсумки голосування 27.12.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (зміна складу посадових осіб) емітента 05.10.2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (зміна складу посадових осіб) емітента 28.07.2016 року

Принципи корпоративного управління та Положення про Загальні Збори Товариства не затверджувались

Протокол річних Загальних зборів акціонерів

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів

Положення про Наглядову раду Товарсивта

Звіт про фінансові результати за 2015 рік

Баланс Товариства станом на 31.12.2015 року

Статут Товариства станом на 14.04.2016 року

Особлива інформація - відкликання та обрання членів Наглядової ради станом на 12.04.2016 року

Афілійовані особи Товариства

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 12.04.2016 року