Юридическая информация

Статут ПАТ "Кіровоград-Авто" (зареєстровано 23.11.12р)

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів 20.11.2012р.

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 20.11.2012р.

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 20.11.2012р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 17.10.2012 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів 24.07.2012р.

Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ "Кіровоград-Авто"

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Кіровоград-Авто" 24.07.2012

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на 24 липня 2012 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Статут ПАТ "Кіровоград-Авто" (редакція від 09.04.12р)

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 28.03.2012 р.

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 28.03.2012 р.

Протокол річних Загальних зборів акціонерів 28.03.2012 р.

Положення про Наглядову Раду (редакція від 28.03.2012р.)

Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб 05.03.2012р.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 28.03.2012р.