Юридическая информация

Особлива інформація про ліквідацію Філій Товариства 04.12.2013 року

Особлива інформація про ліквідацію Філії Товариства 21.10.2013 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 07.10.2013 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 11.07.2013 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

Протокол річних Загальних зборів акціонерів 23.04.2013 року

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів 23.04.2013 року

Повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів на 23 квітня 2013 року

Відомості про зміну власників акцій,яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій