05.12

Особлива інформація про ліквідацію Філій Товариства 04.12.2013 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

 1.        Загальні відомості:

1.1.       Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «КІРОВОГРАД-АВТО»

1.2.       Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3.       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03120392  

1.4.       Місцезнаходження емітента: 25011, м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123     

1.5.       Міжміський код, телефон та факс емітента: (0522)228667

1.6.       Електронна поштова адреса емітента: boss@kiravto.romb.net   

1.7.       Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для       

              розкриття інформації: www.kirovograd-avto.ukravto.ua

1.8.       Вид особливої інформації: відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 2.        Текст повідомлення:

2.1.       Відповідно до рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-АВТО», далі за текстом – Емітент, засідання якої відбулося 04.12.2013 року (Протокол № 04/12/2013-1 від 04 грудня 2013 року), виникла особлива інформація щодо ліквідації філії Емітента, а саме:

У зв’язку з необхідністю оптимізації структури та заниження адміністративних витрат прийнято рішення ліквідувати (закрити) ФІЛІЮ «НАДЛАК-СТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-АВТО» (місцезнаходження: 26150, Кіровоградська обл., Новоархангельський район, село Надлак, ідентифікаційний код: 33316526), що здійснювала види діяльності, пов’язані з технічним обслуговуванням та ремонтом автомобілів.

Особлива інформація виникла у зв’язку із прийняттям Наглядовою Радою Емітента рішення про ліквідацію філії Емітента.

 

2.2.       Відповідно до рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-АВТО», далі за текстом – Емітент, засідання якої відбулося 04.12.2013 року (Протокол № 04/12/2013-1 від 04 грудня 2013 року), виникла особлива інформація щодо ліквідації філії Емітента, а саме:

У зв’язку з необхідністю оптимізації структури та заниження адміністративних витрат прийнято рішення ліквідувати (закрити) ФІЛІЮ «БОБРИНЕЦЬ-АВТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-АВТО» (місцезнаходження: 27200, Кіровоградська обл., Бобринецький район, місто Бобринець, вулиця Кірова, будинок 47, ідентифікаційний код: 33316600), що здійснювала види діяльності, пов’язані з технічним обслуговуванням та ремонтом автомобілів.

Особлива інформація виникла у зв’язку із прийняттям Наглядовою Радою Емітента рішення про ліквідацію філії Емітента.

 3.        Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством

Генеральний директор ПАТ «КІРОВОГРАД-АВТО» Кішко Дмитро Микитович.