22.10

Особлива інформація про ліквідацію Філії Товариства 21.10.2013 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

 1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «КІРОВОГРАД-АВТО»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03120392     

1.4. Місцезнаходження емітента: 25011, м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123     

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0522)228667

1.6. Електронна поштова адреса емітента: boss@kiravto.romb.net   

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для       

       розкриття інформації: www.kirovograd-avto.ukravto.ua

1.8.  Вид особливої інформації: відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 2.      Текст повідомлення:

Відповідно до рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-АВТО», далі за текстом – Емітент, засідання якої відбулося 21.10.2013 року (Протокол № 21/10/2013-1 від 21 жовтня 2013 року), виникла особлива інформація щодо ліквідації філії Емітента, а саме:

У зв’язку з необхідністю оптимізації структури та заниження адміністративних витрат прийнято рішення ліквідувати (закрити) ФІЛІЮ «ЛИПНЯЖКА-СТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-АВТО» (місцезнаходження: 27015, Кіровоградська обл., Добровеличківський район, с. Липняжка, вул. Петровського, будинок 3, ідентифікаційний код: 33316306), що здійснювала такі основні види діяльності: технічне обслуговування та ремонт автомобілів, посередництво в торгівлі автомобілями, оптова та роздрібна торгівлі автомобільними деталями та приладдям.

Особлива інформація виникла у зв’язку із прийняттям Наглядовою Радою Емітента рішення про ліквідацію філії Емітента.

3.      Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством

Генеральний директор ПАТ «КІРОВОГРАД-АВТО» Кішко Дмитро Микитович.