15.04

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 14.04.2015 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Кіровоград-Авто"

2. Код за ЄДРПОУ

03120392

3. Місцезнаходження

25011 Кіровоград Генерала Родимцева, 123

4. Міжміський код, телефон та факс

0522 228667 228667

5. Електронна поштова адреса

boss@kiravto.in.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://kirovograd-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАД-АВТО" (протокол від 14.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, у звязку з закінченням строку повноважень членів Наглядової Ради, відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Голови Наглядової ради Васадзе Вахтанга Таріеловича (паспорт: серія СН номер 127347 виданий 27.06.1996 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України у місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0005%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 35 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАД - АВТО" (протокол від 14.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, у звязку з закінченням строку повноважень членів Наглядової Ради,відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Козіса Олександра Миколайовича  (паспорт: серія СН номер 183291 виданий 14.05.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС України у місті Києві)

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАД-АВТО"  ( протокол від 14.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, у звязку з закінченням строку повноважень членів Наглядової Ради,відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Васадзе Ніни Таріелівни . (паспорт: серія  МЕ номер 735697 виданий 29.03.2006 р. Печерським РУ ГУ МВС України у місті Києві.), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:3 роки

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАД-АВТО" (протокол від 14.04.2015 року), у зв'язку з переобранням Наглядової ради, у звязку з закінченням строку повноважень членів Наглядової Ради, відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Члена Наглядової ради  Бей Наталії Олександрівни (паспорт: серія СО номер 172271 виданий 06.07.1999 р. Мінським РУГУ МВС України у місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "КІРОВОГРАД-АВТО" (протокол від 14.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, у звязку з закінченням строку повноважень членів Наглядової Ради, відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Сенюти Ігоря Васильовича (паспорт: серія КВ номер 272478 виданий 07.10.1999 р. Залізничним РВ УМВС України у Львівській області).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАД-АВТО" (протокол від 14.04.2015 року), у  зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Обрано Членом Наглядової ради  Козіса Олександра Миколайовича (паспорт: серія СН номер 183291 виданий 14.05.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС України у місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління АТ "Українська автомобільна корпорація".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАД-АВТО" (протокол від 14.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Обрано Членом Наглядової ради Бей Наталію Олександрівну (паспорт: серія СО номер 172271 виданий 06.07.1999 р. Мінським РУ ГУ МВС України у місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Голови Правління з фінансових питань та маркетингових комунікацій АТ "Українська автомобільна корпорація".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАД-АВТО" (протокол від 14.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, відбулись зміни складу посадових осіб емітента.Обрано Членом Наглядової ради Сенюту Ігоря Васильовича (паспорт: серія КВ номер 272478 виданий 07.10.1999 р. Залізничним РВ УМВС України у Львівській області).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу майнових відносин, начальник департаменту майнових відносин АТ "Українська автомобільна корпорація".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0  акцій.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАД-АВТО" (протокол від 14.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Уласенко Юлії Олександрівни  (паспорт: серія ВК номер 617369 виданий 17.07.2009 р. Калінінським РВ Горлівського МУ ГУ МВС України в Донецькій області).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАД-АВТО" (протокол від 14.04.2015 року), у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії, відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Вертійової Антоніни Дмитрівни (паспорт: серія СТ номер 075838 виданий 29.11.2008 р. Святошинський РУ ГУ МВС України в місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАД-АВТО" - (протокол від 14.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Обрано Членом Ревізійної комісії Іскру Ігоря Івановича (паспорт: серія АК номер 218035 виданий 23.06.1998 р. Ленінський РВ УМВС України  в Дніпропетровській області).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: співробітник органів прокуратури Львівської та Дніпропетровської областей, співробітник органів Генеральної прокуратури, начальник юридичного управління, начальник управління претензійно-позовної роботи ПАТ "УСК "Гарант-АВТО".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "КІРОВОГРАД-АВТО" (протокол від 14.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Ревізійної  комісії, відбулись зміни складу посадових осіб емітента. Обрано Членом Ревізійної комісії Вертійову Антоніну Дмитрівну (паспорт: серія СТ номер 075838 виданий 29.11.2008 р. Святошинським РУ ГУ МВС  України в місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член-Правління - головний бухгалтер АТ "Українська автомобільна корпорація".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

На підставі рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАД-АВТО" ( протокол №14/04/2015-2 від 14.04.2015 року), у зв'язку з переобанням складу Наглядової ради, на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (  протокол від 14.04.2015 року),   відбулась зміна складу посадових осіб емітента:

Призначено Головою Наглядової ради Козіса Олександра Миколайовича (паспорт: серія СН номер 183291 виданий 14.05.1996 р. Печерський РУ ГУ МВС в місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління АТ "Українська автомобільна корпорація".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

На підставі рішення Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАД-АВТО" (протокол від 14.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (протокол від 14.04.2015 року), відбулась зміна складу посадових осіб емітента:

Призначено Головою Ревізійної комісії Іскру Ігоря Івановича (паспорт: серія АК номер 218035 виданий 23.06.1998 р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: співробітник органів прокуратури Львівської та Дніпропетровської областей, співробітник органів Генеральної прокуратури України, начальник юридичного управління, начальник управління претензійно-позовної роботи ПАТ "УСК "Гарант-АВТО".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Селянко О.Г.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)