13.04

Особлива інформація - відкликання та обрання членів Наглядової ради станом на 12.04.2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Кіровоград-Авто"

2. Код за ЄДРПОУ

03120392

3. Місцезнаходження

25011 м.Кіровоград Генерала Родимцева,123

4. Міжміський код, телефон та факс

0522 228667 228667

5. Електронна поштова адреса

secretar@kiravto.in.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.kirovograd-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято на пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд12.04.2016 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства.

З 01.05.2016 року припинено повноваження посадової особи - Голови Наглядової ради Козіса Олександра Миколайовича  (паспорт серії СН 183291, виданий 14.05.1996 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято на пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 12.04.2016 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства.

З 01.05.2016 року припинено повноваження посадової особи - Члена Наглядової ради Бей Наталії Олександрiвни (паспорт серії СО 172271, виданий 06.07.1999 року Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято на пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 12.04.2016 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства.

З 01.05.2016 року припинено повноваження посадової особи - Члена Наглядової ради Сенюти Ігоря Васильовича (паспорт серії КВ 272478, виданий 07.10.1999 року Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл.).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про обрання прийнято на пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 12.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства.

З 01.05.2016 року посадову особу Козіса Олександра Миколайовича (паспорт серії СН 183291, виданий 14.05.1996 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про обрання прийнято на пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 12.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства.

З 01.05.2016 року посадову особу Бей Наталію Олександрівну (паспорт: серія СО номер 172271 виданий 06.07.1999 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:0 акцій.

Рішення про обрання прийнято на пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 12.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства.

З 01.05.2016 р. посадову особу Сенюту Ігора Васильовича (паспорт: серія КВ номер 272478 виданий 07.10.1999 р. Залізничний РВ УМВС України у Львівській області) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:Начальник департаменту майнових відносин.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про обрання прийнято на пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 12.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства.

 З 01.05.2016 р посадову особу Корольчука Юрія Степановича (паспорт: серія АС номер 007875 виданий 09.02.1996 р. Луцьким РВ УМВС України у Волинській області) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про обрання прийнято на пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 12.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства.

З 01.05.2016 р. посадову особу Прилуцьку Валентину Іванівну (паспорт: серія СН номер 589191 виданий 05.08.1997 р. Подільський РУ ГУ МВС України у місті Києві) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Економіст з фінансової роботи, начальник відділу організації праці і заробітної плати.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

  

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Унгурян О.Б.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)