06.03

Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб 05.03.2012р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

 1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "КІРОВОГРАД-АВТО"

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03120392     

1.4. Місцезнаходження емітента: 25011, м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123     

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0522)228667

1.6. Електронна поштова адреса емітента: boss@kiravto.romb.net

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kirovograd-avto.ukravto.ua

1.8.  Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2.      Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-АВТО» (протокол №05/03/2012-1 від 05 березня 2012 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 

Звільнено:

Члена Дирекції – головного бухгалтера Малу Ольгу Володимирівну (паспорт серії ЕА № 770082, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 08.08.2000 року) 05.03.2012р. за угодою сторін, у зв’язку з поданою нею заявою. Строк повноважень склав 1 рік 2 місяці. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Призначено:

Члена Дирекції – головного бухгалтера Матвієнко Тетяну Олександрівну (паспорт серії ЕА № 164057 виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 10.09.1996 року) з 06.03.2012р., без зазначення строку повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством

Генеральний директор ПАТ «КІРОВОГРАД-АВТО» Курченко Юрій Вікторович