09.03

Повідомлення про річні загальні збори акціонерів