19.10

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 20.11.2012р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАД-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 25011, м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 05.10.2012 року, на 20.11.2012 року о 12:00 годині за адресою: 25011, м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123, кімната №7 з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Внесення змін до Статуту Товариства в частині збільшення статутного капіталу Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
  3. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 11:00; закінчення реєстрації – 11:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів 14.11.2012 р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

-       акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-       представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 25011, м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123, кімната № 8 до дати скликання (проведення) позачергових Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 17:00; та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: 25011, м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123, кімната № 7.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ «КІРОВОГРАД-АВТО» Курченко Юрій Вікторович. 

Контактна особа – Бабіч Анна Борисівна.

Довідки за телефоном: (0522) 35-63-60.

 

Генеральний директор ПАТ «КІРОВОГРАД-АВТО»                                              Ю.В. Курченко