14.04

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 11.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАД-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

03120392

3. Місцезнаходження

25011, м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева,123

4. Міжміський код, телефон та факс

(0522)-22-86-67 (0522)-22-86-67

5. Електронна поштова адреса

secretar@kiravto.in.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.kirovograd-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

II. Текст повідомлення

1) Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 11.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 49 000 000,00 грн. (сорок дев’ять мільйонів гривень 00 копійок)

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 49 000 тис.грн. ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 49 000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 26 201 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 187,01576%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 2 910 694;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2 909 689;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2 909 689;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

2) Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 11.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 14 000 000,00 грн. (чотирнадцять  мільйонів гривень 00 копійок); ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 14 000 тис.грн. ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 14000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 26201 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 53,43308%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 2 910 694;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2 909 689;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2 909 689;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

3) Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 11.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 11 000 000,00 грн. (одинадцять мільйонів гривень 00 копійок); ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 11 000 тис.грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 11000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 26201 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 41,98313%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 2 910 694;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2 909 689;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2 909 689;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

4) Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 11.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 75 000 000,00 грн. ( сімдесят п’ять мільйонів гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 75 000 тис.грн. ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 75 000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 26201 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 286,24862%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 2 910 694;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2 909 689;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2 909 689;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

5) Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 11.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариств ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 40000 тис.грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 40000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 26201 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 152,66593%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 2 910 694;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2 909 689;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2 909 689;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

6) Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 11.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку),  на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 200000тис.грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 200000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 26201 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 763,32964%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 2 910 694;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2 909 689;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2 909 689;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

7) Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 11.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 100000 тис.грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 26201 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 381,66482%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 2 910 694;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2 909 689;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2 909 689;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Скриник С.М.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

12.04.2017