14.07

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв. 13.07.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАД-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

03120392

3. Місцезнаходження

25011 Кропивницький Генерала Родимцева,123

4. Міжміський код, телефон та факс

(0522)-22-86-67 (0522)-22-86-67

5. Електронна поштова адреса

secretar@kiravto.in.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.kirovograd-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

II. Текст повідомлення

У зв’язку з виробничою необхідністю та відсутністю господарчої діяльності, Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАД-АВТО" Протоколом № 13/07/2017-1 від 13.07.2017 року  було прийнято рішення ліквідувати (припинити) відокремлений підрозділ Товариства ФІЛІЮ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКА-СТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-АВТО» (код ЄДРПОУ 33316636), з місцезнаходженням: 27300, Кіровоградська обл., Олександрівський р-н., селище міського типу Олександрівка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 88, що виконувала функції, пов’язані з торгівлею автомобілями та легковими транспортними засобами, технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Скриник С.М.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

13.07.2017

(дата)