25.01

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Рішення емітента про утворення, припинення його філій представництв.