30.06

Принципи корпоративного управління та Положення про Загальні Збори Товариства не затверджувались