23.04

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів 23.04.2013 року