15.04

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 15.04.2014 р.