23.04

Протокол річних Загальних зборів акціонерів 23.04.2013 року