03.05

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік