22.08

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "КІРОВОГРАД-АВТО"

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03120392     

1.4. Місцезнаходження емітента: 25011, м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123     

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0522)228667

1.6. Електронна поштова адреса емітента: boss@kiravto.romb.net   

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для       

       розкриття інформації: www.kirovograd-avto.ukravto.ua

1.8.  Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2.      Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-АВТО» (протокол №21/08/2012-1 від 21 cерпня 2012 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 

Звільнено:

Члена Дирекції – головного бухгалтера Матвієнко Тетяну Олександрівну (паспорт серії ЕА              № 164057 виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 10.09.1996 року) 21.08.2012 р. за угодою сторін, у зв’язку з поданою нею заявою. Строк повноважень склав 5 місяців. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Призначено:

Виконуючу обов’язки члена Дирекції – головного бухгалтера Шалабіну Тетяну Анатоліївну (паспорт серії ЕА № 875638 виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 18.12.2001 року) з 22.08.2012 р., без зазначення строку повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: головний бухгалтер, бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством

Генеральний директор ПАТ «КІРОВОГРАД-АВТО» Курченко Юрій Вікторович