08.10

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 07.10.2013 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

 1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «КІРОВОГРАД-АВТО»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03120392     

1.4. Місцезнаходження емітента: 25011, м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123     

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0522)228667

1.6. Електронна поштова адреса емітента: boss@kiravto.romb.net   

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для       

       розкриття інформації: www.kirovograd-avto.ukravto.ua

1.8.  Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 2.      Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-АВТО» (протокол № 07/10/2013-1 від 07 жовтня 2013 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 

Увільнено:

Виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства, Заступника генерального директора з сервісу та продажу запасних частин, Кошолапа Сергія Дмитровича (паспорт серії ЕА № 165397 виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 02.10.1996 року) 07.10.2013 р. Строк повноважень склав 2 місяці 25 днів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Призначено:

Генеральним директором Товариства Кішка Дмитра Микитовича (паспорт серії КО № 800145 виданий Лубенським МВ ГУ МВС України в Полтавській області 12.11.2009 року) з 08.10.2013 р., без зазначення строку повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством

Генеральний директор ПАТ «КІРОВОГРАД-АВТО» Кішко Дмитро Микитович.