11.07

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 11.07.2013 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

 1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «КІРОВОГРАД-АВТО»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03120392     

1.4. Місцезнаходження емітента: 25011, м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123     

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0522)228667

1.6. Електронна поштова адреса емітента: boss@kiravto.romb.net   

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для       

       розкриття інформації: www.kirovograd-avto.ukravto.ua

1.8.  Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 2.      Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-АВТО» (протокол № 11/07/2013-1 від 11 липня 2013 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 

Звільнено:

Генерального директора Крисенка Анатолія Федоровича (паспорт серії ЕА № 566523, виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 26.01.1999 року) 11.07.2013 р. Строк повноважень склав 7 місяців 20 днів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Призначено:

Виконуючим обов’язки Генерального директора Товариства Заступника генерального директора з сервісу та продажу запасних частин Товариства Кошолапа Сергія Дмитровича (паспорт серії ЕА № 165397 виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 02.10.1996 року) з 12.07.2013 р., без зазначення строку повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: заступник генерального директора з сервісу та продажу запасних частин. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством

В. о. Генерального директора ПАТ «КІРОВОГРАД-АВТО» Кошолап Сергій Дмитрович.