19.02

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (генерального директора) 19.02.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

 

  1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАД-АВТО»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03120392     

1.4. Місцезнаходження емітента: 25011, м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123     

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0522)228667

1.6. Електронна поштова адреса емітента: boss@kiravto.in.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для       

       розкриття інформації: www.kirovograd-avto.ukravto.ua

1.8.  Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

2.      Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-АВТО» (протокол № 19/02/2014-1 від 19 лютого 2014 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 

Звільнено:

19.02.2014 з посади Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-АВТО» КІШКА ДМИТРА МИКИТОВИЧА (паспорт серії КО № 800145 виданий Лубенським МВ ГУ МВС України в Полтавській області 12.11.2009 року) на підставі поданої заяви за угодою сторін,  п.1 ст. 36 КЗпП України. Строк перебування на посаді – 4 місяці 11 днів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Призначено:

20.02.2014 на посаду Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-АВТО» СЕЛЯНКА ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРОВИЧА (паспорт серії МЕ №103092, виданий Корсунь-Шевченківським РВ УМВС України в Черкаській області 19 червня 2002) без зазначення строку повноважень, за контрактом, на підставі поданої заяви. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав такі посади: заступник директора з сервісу та торгівлі запасними частинами ТОВ «ПРОМАВТОТЕХСЕРВІС». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством

 

Генеральний директор ПАТ «КІРОВОГРАД-АВТО»          Селянко О.Г.

 

19/02/2014