19.03

Відомості про зміну власників акцій,яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ПОВІДОМЛЕННЯ

             ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Кіровоград-Авто»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03120392     

1.4. Місцезнаходження емітента: 25011, м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 123

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0522)228667

1.6. Електронна поштова адреса емітента: boss@kiravto.romb.net   

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для       

        розкриття інформації: http://kirovograd-avto.ukravto.ua/ua

1.8.  Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10          і більше відсотків голосуючих акцій

 2.      Текст повідомлення:

На підставі даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАД-АВТО» станом на 11.03.2013 року, отриманого від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», відбулися наступні зміни у пакеті власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:

- пакет акцій Публічного акціонерного товариства «Українська автомобільна корпорація» (код ЄДРПОУ 03121566, місцезнаходження: вул. Червоноармійська, 15/2, м. Київ, 01004) збільшився на 1 881 143 простих іменних акцій та становить 2 909 689 простих іменних акцій емітента, що складає 98,30470 % від кількості голосуючих акцій емітента.

Дата отримання реєстру власників іменних цінних паперів – 19.03.2013 року.

 3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Генеральний директор

ПАТ «КІРОВОГРАД-АВТО»                                                                                Крисенко А.Ф.

 

                                                                                                       м.п.                    19 березня 2013 року